Dotace z projektů Evropské unie

Společnost SMART Comp. a.s. získala dotaci z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Název projektu: Elektromobilita - SMART Comp. a.s.

Projekt žadatele SMART Comp. a.s. v rámci III. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologii (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x elektromobil a mimo způsobilé výdaje 1x nabíjecí stanice pro elektromobily.

Cíl a zaměření Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje. Program je zaměřený na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.